아르메니아 소비에트 사회주의 공화국

위키백과, 우리 모두의 백과사전.
이동: 둘러보기, 검색
Հայկական Սովետական Սոցիալիստական Հանրապետություն
아르메니아 소비에트 사회주의 공화국
Flag of Armenian SSR.svg Emblem of the Armenian SSR.svg
(국기) (국장)
표어:
아르메니아어:Պրոլետարներ բոլոր երկրների, միացե'ք!
(전 세계의 프롤레타리아여, 단결하라!)
SovietUnionArmenia.png
수도 예레반
공용어 사실상 아르메니아어
당 서기장 레본 테르 페트로시얀 (현 아르메니아 1대 대통령)
소련에 합병
In the 공화국:
 - Since
 - 독립
1920년 12월 29일

1922년 12월 30일
1991년, 9월 21일
면적
 - 합계
 - 내수면 비율 (%)
소련 내 15위
29,800 km²
4.7%
인구
 - Total (1989년)
 - 인구밀도
소련 내 13위
3,287,700명
110.3/km²
통화 루블 (ռուբլի)
시간대 UTC + 4
국가 아르메니아 SSR 국가
아르메니아 소비에트 사회주의 공화국

아르메니아 소비에트 사회주의 공화국(아르메니아어: Հայկական Սովետական Սոցիալիստական Հանրապետություն 하이카칸 소베타칸 소치알리스타칸 한라페투티운, 러시아어: Армянская Советская Социалистическая Республика 아르먄스카야 소베츠카야 소치알리스티체스카야 레스푸블리카[*])은 아르메니아소련의 일부였던 1936년부터 1991년까지의 명칭이다.

당 서기장[편집]

  • 총 14명이 당 서기장이 되었다고 한다.
알렉산드르 먀스니캰 (Ալեքսանդր Մյասնիկյան)
사르기스 루카신 (Սարգիս Լուկաշին)
사르기스 함바르주먄 (Սարգիս Համբարձումյան)
사하크 테르가브리엘랸 (Սահակ Տեր-Գաբրիելյան)
아브라함 굴로얀 (Աբրահամ Գուլոյան)
아람 피루잔 (Արամ Փիրուզյան)
아가시 사르그샨 (Աղասի Սարգսյան)
사하크 카라페탼 (Սահակ Կարապետյան)
안톤 코치냔 (Անտոն Քոչինյան)
바달 무라댠 (Բադալ Մուրադյան)
그리고르 아르주마냔 (Գրիգոր Արզումանյան)
파데이 사르그샨 (Ֆադեյ Սարգսյան)
블라디미르 마르가랸츠 (Վլադիմիր Մարգարյանց)
바즈겐 마누캰 (Վազգեն Մանուկյան)

역사[편집]

지리[편집]

민족[편집]

문화[편집]

바깥 고리[편집]