그리스 공산당

위키백과, 우리 모두의 백과사전.

그리스 공산당
Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας
Kke.svg
로고
약칭 KKE
표어 만국의 프롤레타리아여, 단결하라!
상징색 빨강, 노랑
이념 공산주의[1]
마르크스-레닌주의[1]
스탈린주의[2]
반수정주의[3]
유럽회의주의[4][5][6]
스펙트럼 극좌[7][8][9][10][11]
당직자
서기장 디미트리스 쿠춤바스
역사
창당 1918년 11월 17일
내부 조직
중앙당사 그리스 아테네
학생조직 범학생운동협력단
청년조직 그리스 공산주의 청년단
노동조합 조직 전-노동자 전투 전선
외부 조직
국제조직 공산당-노동자당 국제회의
의석
그리스 의회
15 / 300
유럽 의회
2 / 21
지역 의회
48 / 703
시장
1 / 332
KKE Flag.png
당기

그리스 공산당(그리스어: Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, KKE)은 1918년에 설립된 그리스마르크스-레닌주의 공산당이다.[12] 그리스 공산당은 그리스의 정당들 중 가장 역사가 오래된 정당이다.[12]

설립 이후 2차대전까지[편집]

2차 대전나치즘이 그리스를 점령하자 1941년 국민해방전선(Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο, EAM), 이듬해 그리스 인민해방군(Ελληνικός Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός, ELAS)의 조직을 주도하여, 나치즘에 대항하였다.

그리스 내전[편집]

1944년 이후부터 공산당을 배경으로 한 EAM/ELAS와 그리스군/영국군 사이에 대립이 시작되었다.

1946년 3월 30일, ELAS 게릴라가 유고슬라비아 방면의 산악지대에서 그리스 국경에 침입하여, 본격적으로 그리스 내전이 일어났다. 공산당은 그리스민주군(Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας, DSE)을 무력으로 하여 1948년 중반에는 남녀 합쳐 2만 6천의 병력을 가지고 있었다.[13]

공산당은 1947년 11월부터는 게릴라전에서 대규모 전투로 전략을 바꾸어 1947년 12월 24일 알바니아 국경에 있는 그라모스(Γράμος) 산에서 소위 '임시민주정부(Προσωρινή Δημοκρατική Κυβέρνηση)'를 선포했다. 그러나 임시민주정부는 미국을 위시로 한 서방국가의 공격을 받았고 내전 패배로 1949년 8월 28일 해체되었다. 이후 독재정권에 의해 정치적 탄압을 받은 공산당 당원들과 지지자들은 국경을 넘어 소비에트 사회주의 공화국 연방알바니아 인민공화국으로 망명하였다.

불법정당기[편집]

그리스 내전 패배 후, 내전을 주도했던 그리스 공산당은 불법 정당이 되었다. 불법정당이던 기간 중에는 연합민주전선(Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά, ΕΔΑ)을 지지하였다.

군사정권 붕괴 이후[편집]

1974년 그리스 군사정권이 무너진 이후 그리스 공산당은 다시 합법화되었다. 그리스 공산당은 범그리스 사회주의 운동이 이끄는 정치 연합에 참여하였으나, 1991년 소련 해체 이후 그리스 공산당은 소련과 동구권 붕괴의 원인이 반스탈린주의수정주의에 있음을 확인하였다. 1998년 그리스 공산당은 1956년부터 당론이 된 니키타 흐루쇼프수정주의 노선을 비판하며, 이오시프 스탈린마르크스-레닌주의스탈린주의 노선으로 복귀하였다. 또한 이전에 니키타 흐루쇼프로와 수정주의자들부터 박해받은 전 그리스 공산당 서기장 니코스 자카리아디스의 명예를 회복시켰으며, 그의 삶과 공산주의 투쟁을 기념하며 그리스 공산당의 위대한 서기장으로 재확인했다.[14][15]

그리스 공산당은 1998년부터 공산당-노동자당 국제회의를 개최하며, 국제 마르크스-레닌주의 공산당 운동의 구심점이 되었다. 공산당-노동자당 국제회의는 매년 개최되며, 각국 공산당의 상황을 보도하는 국제 공산주의 리뷰를 발행한다[16][17]

각주[편집]

 1. Nordsieck, Wolfram (2019). “Greece”. 《Parties and Elections in Europe》. 
 2. “Rizospastis.gr – Τεράστια η συμβολή του στην υπόθεση του σοσιαλισμού”. 2003년 12월 21일. 
 3. “Rizospastis.gr – Τεράστια η συμβολή του στην υπόθεση του σοσιαλισμού”. 2003년 12월 21일. 
 4. Svarrer, Luna (2016년 12월 4일). “From sweet to sour: Euroscepticism in Greece”. 《Medium》. AthensLive. 2019년 12월 9일에 확인함. 
 5. Vasilopoulou, S. (2018). The party politics of Euroscepticism in times of crisis: The case of Greece. Politics, 38(3), 311–326. https://doi.org/10.1177/0263395718770599
 6. “Statement of the Central Committee of the KKE on the stance of the KKE in the EU parliament”. 
 7. Nicolò Conti (2013년 12월 4일). 《Party Attitudes Towards the EU in the Member States: Parties for Europe, Parties Against Europe》. Routledge. 155쪽. ISBN 978-1-317-93656-5. 
 8. Bart van der Steen (2014년 9월 1일). 《The City Is Ours: Squatting and Autonomous Movements in Europe from the 1970s to the Present》. PM Press. 75쪽. ISBN 978-1-60486-683-4. 
 9. David Sanders; Pedro Magalhaes; Gabor Toka (2012년 7월 26일). 《Citizens and the European Polity: Mass Attitudes Towards the European and National Polities》. OUP Oxford. 86쪽. ISBN 978-0-19-960233-9. 
 10. http://library.fes.de/pdf-files/id/ipa/05818.pdf
 11. “[Focus] Far-left set for big gains in European Parliament elections”. 2017년 9월 9일에 확인함. 
 12. Kyrkos, Vaggelis (2018년 11월 3일). “Ποιοι ήταν αυτοί που ίδρυσαν το ΚΚΕ [Who were founders of the KKE]”. 《Newsbeast》 (그리스어). 2018년 11월 4일에 원본 문서에서 보존된 문서. 
 13. Νίκος Μαραντζίδης, Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας, 1946–1949, Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, β'έκδοση, Αθήνα 2010, page 52
 14. “Greece: SYRIZA, the Communist Party and the desperate need for a united front | Links International Journal of Socialist Renewal”. 《links.org.au》 (영어). 
 15. Epochi, rizospastis gr | Synchroni (2003년 12월 21일). “rizospastis.gr – Τεράστια η συμβολή του στην υπόθεση του σοσιαλισμού”. 《ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ》. 2022년 5월 24일에 확인함. 
 16. Nota do Gabinete de Imprensa do PCP. “Sobre a Reunião do Grupo de Trabalho dos Encontros Internacionais de Partidos Comunistas e Operários”. 《PCP.pt》. 2017년 9월 15일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2019년 11월 22일에 확인함. 
 17. “About the Working Group of the International Meeting of Communist and Worker's Parties”. Solidnet. 2019년 11월 21일에 확인함. 

외부 링크[편집]