이스탄불 대학교

이스탄불 대학교
İstanbul Üniversitesi
표어"Yeni Çağda" Öncüydük,
"Bilgi Çağı"nda da Öncü Olacağız...
종류국립대학
설립1453년
총장Yunus Söylet
설립자메흐메트 2세
국가터키
위치이스탄불
웹사이트http://www.istanbul.edu.tr
Map 이스탄불 대학교의 위치

이스탄불 대학교(튀르키예어: İstanbul Üniversitesi)는 터키 이스탄불에 위치한 대학교이다. 1846년 7월 23일 '학예원(튀르키예어: Darülfünûn 다륄퓌눈[*])'이란 이름의 고등교육 기관으로 설립되었다. 1453년 메흐메트 2세콘스탄티노폴리스를 정복한 후 바로 설립했던 메드레세(Medrese)는 이스탄불 대학교로 서서히 발전한 학예원의 전신이다. 2003년에 설립 550주년을 맞아 기념행사를 하였다.[1]

출신 인물[편집]

터키의 대통령
외국의 대통령
터키의 총리
 • Refik Saydam
 • Yıldırım Akbulut
 • Sadi Irmak
 • Mehmet Naim Talu
 • Suad Hayri Ürgüplü
 • Nihat Erim
외국의 총리
터키의 장관
 • Mehmet Ali Şahin
 • Turhan Feyzioğlu
터키의 저널리스트
 • Haşmet Babaoğlu
터키의 과학자
 • Hulusi Behcet
 • Aykut Barka
 • Alp Ikizler
 • Muzaffer Şerif - 사회심리학자
터키의 작가
터키의 시인
 • Orhan Veli
 • Attila İlhan
 • Onat Kutlar
터키의 음악가
기타
 • Mahir Kaynak - 인공지능 전문가 (Intelligence specialist)
 • Deniz Gezmiş - 정치 운동가 (Political activist)

참고[편집]

 1. (영어) 이스탄불 대학교 Archived 2010년 7월 24일 - 웨이백 머신
 2. “Turkish journalist İlhan Selçuk died”. 《National Turk》. 2008년 6월 23일. 2010년 7월 6일에 확인함. 

외부 링크[편집]