2020년 태국 시위

위키백과, 우리 모두의 백과사전.
둘러보기로 가기 검색하러 가기
2020년 태국 시위
Protest in 2020 Democracy Monument (I).jpg
มศว คนรุ่นเปลี่ยน ประท้วงการยุบพรรคอนาคตใหม่ 02.jpgHarry Protest Thailand 03082020.jpg
Dispersal of protests in Bangkok, 16 October 2020.jpg'ออแร ตานิง ตาเละห์เอาะ' เยาวชนนัดแฟลชม็อบ 'ปาตานีจะไม่ทน.jpg
날짜1단계 : 2020년 2월
2단계 : 2020년 7월 18일 ~
지역태국 (일부 해외 시위도 포함)
원인
목적
 • 하원 해산 및 새로운 입법 선거
 • 국민 위협/협박 중지
 • 새 헌법 입안
 • 군인의 상원 임명 폐지
 • 국왕의 특권, 불경죄 법률 개정
 • 시민권, 경제권 및 정치적 권리 증대
상태진행 중
 • 학계의 휴업으로 5개월간 중단
 • 10월 15~22일 방콕에서 "심각" 비상사태 선포
시위 당사자
 • Khana Ratsadon 2563
 • 프리 피플 (프리 유스에서)
 • 민주주의 회복 그룹
 • 태국 학생 연합
 • 프리 토이
 • 전국노동조합총회
 • 빈민회
 • 'Bad Students' 그룹
 • 아래 목록의 학교에 다니는 대학생, 고등학생
주요 인물
참여 인원
7월 18일:
2,500
8월 16일:
20,000~25,000
9월 19일:
20,000~100,000
사상자
부상자수10+
체포자수167+

2020년 태국 시위(2020年泰國示威, 태국어: การประท้วงในประเทศไทย พ.ศ. 2563, 영어: 2020 Thai protests)는 태국군주제의 개혁 요구를 담은 쁘라윳 짠오차 총리 정부에 대한 항의 시위이다. 신미래당쁘라윳 짠오차 총리와 현재의 2017년 헌법에 의해 고안된 태국의 정세에 대해 비판적이었는데 시위는 당초 2020년 2월 말 신미래당이 해체되면서 촉발됐다. 시위대는 대부분 학생이나 전체 지도자가 없는 젊은이들이다.[1]

첫 번째 시위의 급증은 학계 캠퍼스에서만 열렸다가 코로나19 범유행으로 인하여 중단되었다. 그러다 7월 18일 방콕민주주의 기념탑에서 자유청년 상부 아래, 조직된 대규모 시위와 함께 다시 시위가 시작되었다. 시위대는 하원을 해산하고 국민에 대한 협박을 중단하며 새로운 헌법을 입안하는 세 가지 요구 사항을 태국 정부에 제시하였다. 7월 시위는 코로나19 범유행의 영향과 폐쇄 비상령 시행으로 촉발되어 전국적으로 확산되었다.

8월 3일, 두 학생 단체는 군주제를 공개적으로 비판하는 오랜 금기를 깨고 군주제를 개혁해야 한다고 공개적으로 요구하였다. 그러다 일주일 뒤 군주제 개혁에 대한 10가지 요구가 선언되었다. 그리고 9월 19일 집회에서는 2만명에서 10만명의 시위대가 발생했으며, 9월 말 정부가 개헌안 표결을 연기하기로 결정한 것은 거의 유례없는 민심에 불을 지폈다. 그후 10월 14일 대규모 시위에 이어 다음날 방콕에서는 왕실 차량 행렬 차단 의혹을 이유로 '심각' 비상사태가 선포됐다. 이 금지령에도 불구하고 시위는 계속되어, 10월 16일 경찰이 물대포를 이용한 단속을 촉발시켰다. 그러자 10월 22일 '심각' 비상 사태가 해제되었다.

정부는 비상령을 이용한 형사 고발, 임의 구금과 경찰의 협박, 지연 전술, 군사 정보전 부대 배치, 언론 검열, 친정부 및 왕실주의 단체의 동원 등을 시행했는데, 이 단체는 시위대가 태국에 대한 세계적인 음모의 일환으로 외국정부, 비정부 기구의 지지를 받고 있다고 비난했고 수천 명의 경찰을 시위에 배치 했다. 또 정부는 학생들이 군주제 개혁을 요구하는 것을 막고 학생 시위 지도자들을 확인하도록 대학 지도자들에게 명령했다. 왕이 독일에서 귀국한[2] 10월에 시위는 군대와 폭동 진압 경찰의 배치 그리고 대규모 체포로 이어졌다.

자금조달[편집]

시위는 주로 여배우 인티라 짜린뿌라[3][4]와 태국의 K-pop 팬덤[5][6] 등 개인 기부금으로 충당된다.[7][8] 이 기부금은 2020년 10월 18일에만 360만 (약 115,399달러)이 넘었다.

같이 보기[편집]

각주[편집]

 1. “Explainer: What's behind Thailand's protests?”. Reuters. 2020년 10월 15일. 2020년 10월 21일에 확인함. 
 2. Bengali, Shashank; Kirschbaum, Erik (2020년 10월 16일). “A royal bubble bursts: Thailand’s king faces trouble on two continents”. 《Los Angeles Times》. 
 3. Komkrit Duangmanee (2020년 9월 22일). “ทราย เจริญปุระ โพสต์โต้ปมควักเงินหนุนม็อบ ลั่น "จะตรวจสอบอะไร ไม่ได้รับบริจาค". 《สนุก! นิวส์》 (태국어). 방콕: เทนเซนต์ (ประเทศไทย). 202년 10월 18일에 확인함. 
 4. “มาแล้ว! "ทราย เจริญปุระ" ตั้งโรงครัวให้ชาวม็อบ บริเวณสนามหลวงใกล้พระแม่ธรณีฯ”. 《สนุก! นิวส์》 (태국어). 방콕: เทนเซนต์ (ประเทศไทย). 2020년 9월 19일. 2020년 10월 18일에 확인함. 
 5. “ปังมาก! แฟนคลับเกาหลี โดเนทท่อน้ำเลี้ยงม็อบ ไม่กี่วันทะลุล้าน ผุดแคมเปญ เลิกซื้อโฆษณารฟฟ.”. 《มติชน》 (태국어). 방콕: มติชน. 2020년 10월 17일. 2020년 10월 18일에 확인함. 
 6. “สุดปังพลังติ่ง แฟนคลับศิลปินเกาหลีระดมเงิน 2.3 ล้านสนับสนุนม็อบ”. 《ประชาชาติธุรกิจ》 (태국어). 방콕: ประชาชาติธุรกิจ. 2020년 10월 17일. 2020년 10월 18일에 확인함. 
 7. “เปิดบทสนทนาของนักศึกษากลุ่ม "ไทยภักดี" กับ "ประชาชนปลดแอก" ว่าด้วยท่อน้ำเลี้ยง-เพดาน-สิ่งศักดิ์สิทธิ์”. 《BBC ไทย》 (태국어). BBC. 2020년 8월 28일. 2020년 10월 18일에 확인함. 
 8. “กัดไม่ปล่อย จ่อร้อง "สรรพากร" สอบท่อน้ำเลี้ยงม็อบ”. 《ฐานเศรษฐกิจ》 (태국어). 방콕: ฐานเศรษฐกิจ. 2020년 9월 17일. 2020년 10월 18일에 확인함. 

외부 링크[편집]