:User zh-yue-4

위키백과, 우리 모두의 백과사전.
zh-yue-4 呢个用户可以用接近母语程度嘅粤语进行交流。
呢個用戶可以用接近母語程度嘅粵語進行交流。