:User zh-min-nan-3

위키백과, 우리 모두의 백과사전.
zh-min-nan-3 Chit-ê iōng-chiá tha̍k-siá Hō-ló-oē ē lêng-le̍k sī ko-téng.
此個用者讀寫鶴佬話的能力是高等