FK 야블로네츠

위키백과, 우리 모두의 백과사전.

야블로네츠
전체 명칭Fotbalový Klub Jablonec, a.s.
국가체코의 기 체코
도시야블로네츠나트니소우
대륙UEFA
리그포르투나 리가
창단1945년
소유주페트르 플로드르만
감독다비트 호레이시
경기장스타디온 스트르젤니체
수용 인원6,108명
2022-2313위
웹사이트공식 홈페이지
원정

FK 야블로네츠(체코어: FK Jablonec)는 야블로네츠나트니소우를 연고로 하는 체코의 축구 클럽으로, 현재 포르투나 리가에서 활동하고 있다.

역대 명칭[편집]

  • 1945년 — ČSK Jablonec nad Nisou (Český sportovní klub Jablonec nad Nisou)
  • 1948년 — SK Jablonec nad Nisou (Sportovní klub Jablonec nad Nisou)
  • 1955년 — Sokol Preciosa Jablonec nad Nisou
  • 1960년 — TJ Jiskra Jablonec nad Nisou (Tělovýchovná jednota Jiskra Jablonec nad Nisou)
  • 1963년 — TJ LIAZ Jablonec nad Nisou (Tělovýchovná jednota Liberecké automobilové závody Jablonec nad Nisou)
  • 1993년 — TJ Sklobižu Jablonec nad Nisou (Tělovýchovná jednota Sklobižu Jablonec nad Nisou)
  • 1994년 — FK Jablonec nad Nisou (Fotbalový klub Jablonec nad Nisou, a.s.)
  • 1998년 — FK Jablonec 97 (Fotbalový klub Jablonec 97, a.s.)
  • 2008년 — FK Baumit Jablonec (Fotbalový klub BAUMIT Jablonec, a.s.)
  • 2015년 — FK Jablonec (Fotbalový Klub Jablonec, a.s.)

성적[편집]

선수 명단[편집]

현역[편집]

역대[편집]

외부 링크[편집]