:User tl

위키백과, 우리 모두의 백과사전.
tl Ang tagagamit na ito ay katutubong tagapagsalita ng Tagalog.