:User sr

위키백과, 우리 모두의 백과사전.
sr Овом кориснику српски језик је матерњи.