:User ms-4

위키백과, 우리 모두의 백과사전.
ms-4 Pengguna ini boleh menyumbang dengan taraf semacam bahasa ibunda dalam Bahasa Melayu.