틀:User hy-2

위키백과, 우리 모두의 백과사전.
둘러보기로 가기 검색하러 가기
hy-2 Այս անձը կարող է աշխատել միջին մակարդակի հայերեն լեզվով: