:User zh-min-nan-1

위키백과, 우리 모두의 백과사전.
zh-min-nan-1 Chit-ê iōng-chiá tha̍k-siá Hō-ló-oē ē lêng-le̍k sī chho·-kip.
此個用者讀寫閩南話的能力是初級