:User tl-2

위키백과, 우리 모두의 백과사전.
tl-2 Ang manggagamit na ito ay nakakapagsalita ng Tagalog sa panggitnang antas.