:User tl-1

위키백과, 우리 모두의 백과사전.
tl-1 Ang manggagamit na ito ay nakakapagsalita ng Tagalog sa mababang antas.