:User su-2

위키백과, 우리 모두의 백과사전.
su-2 Ieu jalma bisa méré tulisan make basa Sunda tingkat panengah.